เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 Feb - 02 Mar 2020 5D3N MU115 ทัวร์เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไบ๊ 5วัน3คืน CHINA EASTERN 10,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
MU115 ทัวร์เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไบ๊ 5วัน3คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

เฉิงตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-เมืองง๊อไบ๊

วันที่ 3

วัดเป้ากั๋ว-วัดฝูหู-พิพิธภัณฑ์ง๊อไบ๊

วันที่ 4

เฉิงตู- GLOBAL CENTER-ถนนคนเดินชุนซีลู่

วันที่ 5

ถนนจินหลี-วัดต้าสือ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่กู่หลี่หลิน
Option: สุกี้เสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-เฉิงตู-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    

Flights
CHINA EASTERN
Departure Flight: MU5036 (03.10 - 07.35)
Arrival Flight: MU5035 (23.35 - 02.05+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 10,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 13,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 13,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 9,500
ที่ว่าง
0
Period
27 Feb - 02 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 25 Feb 2020 4D2N 8L85 ทัวร์เฉิงตู ดินแดนสวรรค์จิ่วจ้ายโกว 4 วัน 2 คืน Lucky Air 11,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 Feb - 01 Mar 2020 5D3N 8L84 ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน3คืน Lucky Air 12,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ