เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 25 Dec 2019 5D3N MU511 เฉิงตู ภูเขาหิมะการ์เซีย ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5วัน 3คืน China Eastern 12,888 > 13,888 Full
23 - 27 Dec 2019 5D3N MU511 เฉิงตู ภูเขาหิมะการ์เซีย ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5วัน 3คืน China Eastern 12,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
15 - 19 Dec 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 14,888 Full
18 - 22 Dec 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 14,888 Full
22 - 26 Dec 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 14,888 > 13,888 Available
25 - 29 Dec 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 15,888 > 16,888 Waitlist
29 Dec 2019 - 02 Jan 2020 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 19,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เฉิงตู- เม่าเซี่ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว

วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)

วันที่ 3

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-เฉิงตู 

วันที่ 4

ถนนจินหลี- Option: อัพเกรด 1มื้อเป็นสุกี้เสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-สนามบินเฉิงตู 

วันที่ 5

เฉิงตู-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
Lucky Air
Departure Flight: 8L812 (03.20-07.10)
Arrival Flight: 8L811 (00.35-02.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 19,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 22,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 22,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 7,300
ที่ว่าง
5
Period
29 Dec 2019 - 02 Jan 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email