เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
13 - 17 Nov 2019 5D4N 3U211 เฉิงตู ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5 วัน 4 คืน Sichuan airlines 13,888 Available
27 Nov - 01 Dec 2019 5D4N 3U211 เฉิงตู ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5 วัน 4 คืน Sichuan airlines 13,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
3U211 เฉิงตู ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5 วัน 4 คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -เฉิงตู

วันที่ 2

เมืองตูเจียงเยี่ยน-เมืองโบราณเจียจือ-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-เม่าเซียน

วันที่ 3

อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)-ทะเลสาบต้ากู๋-เมืองเม่าเซี่ยน

วันที่ 4

เม่าเซี่ยน-เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี-ถนนซอยแคบซอยกว้าง-ถนนคนเดินชุนซีลู่

วันที่ 5

เฉิงตู-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
Sichuan airlines
Departure Flight: 3U814 (17.55-21.55)
Arrival Flight: 3U8145 (14.30-16.30)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 13,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 16,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 16,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 9,500
ที่ว่าง
20
Period
13 - 17 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
09 - 13 Nov 2019 5D3N MU511 เฉิงตู ภูเขาหิมะการ์เซีย ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5วัน 3คืน China Eastern 11,888 Full
16 - 20 Nov 2019 5D3N MU511 เฉิงตู ภูเขาหิมะการ์เซีย ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5วัน 3คืน China Eastern 11,888 Available
23 - 27 Nov 2019 5D3N MU511 เฉิงตู ภูเขาหิมะการ์เซีย ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน 5วัน 3คืน China Eastern 11,888 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 07 Nov 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 14,888 Full
06 - 10 Nov 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 14,888 Full
10 - 14 Nov 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 13,888 Full
13 - 17 Nov 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 14,888 Full
17 - 21 Nov 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 13,888 Full
20 - 24 Nov 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 14,888 Available
24 - 28 Nov 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 14,888 Full
27 Nov - 01 Dec 2019 5D3N 8L81 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน Lucky Air 14,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ