เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 29 Oct 2019 5D3N CN-TG78 AuTumn Beijing ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน THAI AIRWAYS 17,988 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
CN-TG78 AuTumn Beijing ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปักกิ่ง

วันที่ 2

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง 

วันที่ 3

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ถนนหวังฟู่จิ่ง                   

วันที่ 4

กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - โรงแรมแช่น้ำพุร้อน

วันที่ 5

 ถนนคนเดินเฉียนเหมิน - สตาร์บัค - ท่าอากาศยานปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG674 (23.50-05.30 )
Arrival Flight: TG675 (17.05-21.15 )
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 17,988
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 17,988
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 17,988
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,000
มัดจำ 10,000
ที่ว่าง
0
Period
25 - 29 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 - 31 Oct 2019 4D3N XW-B97 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน3คืน NOK SCOOT 11,888 Available
31 Oct - 03 Nov 2019 4D3N XW-B97 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน3คืน NOK SCOOT 14,688 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 23 Oct 2019 4D3N XW-B96 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน3คืน NOK SCOOT 14,888 Full
23 - 26 Oct 2019 4D3N XW-B96 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน3คืน NOK SCOOT 14,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ