เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 - 29 Feb 2020 4D3N MU116 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4 วัน 3 คืน CHINA EASTERN 8,898 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 24 Feb 2020 6D5N MU114 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน CHINA EASTERN 17,888 Full
27 Feb - 03 Mar 2020 6D5N MU114 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน CHINA EASTERN 17,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 25 Feb 2020 6D5N KY104 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน Kunming Airlines 17,888 Full
25 Feb - 01 Mar 2020 6D5N KY104 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน Kunming Airlines 18,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
KY104 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง 

วันที่ 2

คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 3

ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-เมืองจงเตี้ยน-เมืองโบราณจงเตี้ยน

วันที่ 4

วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า(รวมกระเช้า)- เมืองต้าหลี่

วันที่ 5

คุนหมิง-ตำหนักทองจินเตี้ยน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินคุนหมิง

วันที่ 6

วัดหยวนทง-  สวนน้ำตกคุนหมิง-คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

Flights
Kunming Airlines
Departure Flight: KY8370 (21.25-00.50)
Arrival Flight: KY8369 (17.50-20.10)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 17,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 20,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 20,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 5,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 10,000
ที่ว่าง
0
Period
20 - 25 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 22 Feb 2020 4D3N KY102 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน Kunming Airlines 9,888 Full
21 - 24 Feb 2020 4D3N KY102 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน Kunming Airlines 9,888 Full
26 - 29 Feb 2020 4D3N KY102 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน Kunming Airlines 9,888 Full
28 Feb - 02 Mar 2020 4D3N KY102 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน Kunming Airlines 9,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ