เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 - 29 Jul 2019 4D2N CNFD403 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน Air Asia 9,988 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
CNFD403 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง-ลู่เหลียง-หุบเขาทรายเปลี่ยนสี-เมืองหลัวผิง

วันที่ 2

น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า)-คุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน/ OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan

วันที่ 3

สวนน้ำตกคุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้ /OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง สนามบินคุนหมิง

วันที่ 4

คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Flights
Air Asia
Departure Flight: FD582 (08.05/09.15 - 11.25/12.30)
Arrival Flight: FD585 (02.00/02.55 - 03.15/04.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 9,988
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 12,988
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 12,988
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 12,988
มัดจำ 6,500
ที่ว่าง
0
Period
26 - 29 Jul 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 Jul - 01 Aug 2019 6D4N FD402 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน AIR ASIA 18,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 - 29 Jul 2019 4D2N FD401ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน AIR ASIA 9,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ