เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 - 29 Jul 2019 4D2N CNFD403 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน Air Asia 9,988 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 Jul - 01 Aug 2019 6D4N FD402 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน AIR ASIA 18,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
FD402 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว

วันที่ 2

ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า

วันที่ 3

วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 4

ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง

วันที่ 5

ฉู่สง -คุนหมิง -สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

วันที่ 6

คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Flights
AIR ASIA
Departure Flight: FD582 (08.05-11.25)
Arrival Flight: FD585 (02.00-03.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 18,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 21,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 21,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 5,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 21,888
มัดจำ 8,000
ที่ว่าง
0
Period
27 Jul - 01 Aug 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 - 29 Jul 2019 4D2N FD401ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน AIR ASIA 9,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ