เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 May - 01 Jun 2020 8D5N TK381 GRAND GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ 8วัน5คืน TURKISH AIRLINES 39,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TK381 GRAND GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ 8วัน5คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี

วันที่ 2

ท่าอากาศยานอนาเติร์กสนามบินนานาชาติทบิลิซิ – เมืองทบิลิซิ - ป้อมนาริกาลา – โบสถ์เมทเทคี – วิหารซีโอนี – สะพานแห่งสันติภาพ

วันที่ 3

เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองทบิลิซิ – ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – โรงอาบน้ำแร่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – Jan sharden street 

วันที่ 4

เมืองอันนานูรี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เกติ – เมืองคาซเบกี้ 

วันที่ 5

เมืองคาซเบกี้ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิค

วันที่ 6

เมืองบาทูมี่ – The Alphabet Tower – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – Piazzal Square - ยุโรปสแควร์                                                                                             

วันที่ 7

เมืองบาทูมี่ - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก

วันที่ 8

ท่าอากาศยานอตาเติร์ก – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
TURKISH AIRLINES
Departure Flight: TK065 BKK-IST/TK378 IST-TBS (21.45-04.10/06.15-09.35+1)
Arrival Flight: TK391 BUS- IST/TK058 IST-BKK (10.20-11.30/17.55-07.30+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 39,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 39,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 39,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 18,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 19,944
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
25
Period
25 May - 01 Jun 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email